ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły w terminie od 1 marca do 31 maja zobowiązany jest dostarczyć:

 1. kwestionariusz (kliknij aby pobrać)
 2. świadectwo ukończenia poprzedniej klasy szkoły muzycznej I stopnia

Egzaminy wstępne odbywają się każdego roku w czerwcu

Zakres tematyczny egzaminów wstępnych:
I.Egzamin praktyczny:
Instrument główny – przedstawienie komisji przygotowanych utworów:
fortepian – 1 etiuda, utwór polifoniczny (sugerowana inwencja J.S.Bacha), forma klasyczna: allegro sonatowe lub wariacje lub rondo, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci), ponadto komisja może poprosić o wykonanie utworu a vista.
skrzypce – 1 etiuda, I cz. koncertu lub II i III, utwór dowolny (program należy wykonać z pamięci)
flet – 1 etiuda, 2 kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego, (przynajmniej 1 utwór należy wykonać z pamięci)
altówka – etiuda, I cz. koncertu lub II i III, utwór dowolny z akompaniamentem (program należy wykonać z pamięci). Do egzaminu może podejść kandydat, który wcześniej kształcił się w klasie skrzypiec
gitara – 1 etiuda , utwór cykliczny, utwór dowolny (program powinien być wykonany z pamięci)
saksofon – 2 gamy, 2 etiudy, 2 kontrastujące utwory lub dwie kontrastujące części utworu cyklicznego, (przynajmniej 1 utwór należy wykonać z pamięci)
akordeon – 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej, utwór cykliczny, utwór dowolny (program musi zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora polskiego i powinien być wykonany z pamięci)
perkusja – 2 etiudy werblowe w tym 1 rudimentowa, prosty utwór wykonany na marimbie lub wibrafonie techniką 4-pałkową, utwór dowolny.

II.Egzamin z kształcenia słuchu odbywa się w trzech grupach:

 1. Dla kandydatów z pełnym wykształceniem muzycznym (dla osób kończących szkołę muzyczna I stopnia w danym roku szkolnym lub wcześniej);
 2. Dla kandydatów z niepełnym wykształceniem muzycznym (nieukończona szkoła muzyczna I stopnia);
 3. Dla kandydatów bez przygotowania muzycznego (ognisko muzyczne, lekcje prywatne, amatorskie przygotowanie)

Kandydaci z pełnym wykształceniem muzycznym:
Część pisemna obejmuje:

 • dyktando melodyczne jednogłosowe
 • zadanie pamięciowe
 • rozpoznawanie interwałów i akordów
 • dyktando rytmiczne

Kandydaci z niepełnym wykształceniem muzycznym:
Część pisemna obejmuje:

 • dyktando melodyczne
 • rozpoznawanie interwałów i akordów
 • dyktando rytmiczne (zadanie w mniejszym zakresie)

Kandydaci bez wykształcenia muzycznego – egzamin obejmuje:

 • badanie predyspozycji w zakresie słuchu wysokościowego, harmonicznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej;
 • sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości teorii muzyki.

SZKOŁA NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH NIE ZAPEWNIA AKOMPANIATORA