NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W GARWOLINIE
specjalność instrumentalistyka

Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Garwolinie prowadzi edukację w zakresie zajęć artystycznych (szkoła nie prowadzi zajęć ogólnokształcących).

Uczeń szkoły muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalistyka o sześcioletnim cyku kształcenia uczy się gry na wybranym instrumencie (jest to przedmiot główny) oraz zobligowany jest ponadto do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych rozłożonych na poszczególne lata nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne (rozłożone na 6 lat):

• fortepian obowiązkowy ( dla wszystkich uczniów z wyjątkiem realizujących główny fortepian) • zajęcia z akompaniatorem (zajęcia nie obowiązują uczniów klas: fortepianu, akordeonu, gitary) • zespół kameralny • orkiestra lub chór • kształcenie słuchu • zasady muzyki z elementami edycji nut • harmonia • literatura muzyczna • historia muzyki • formy muzyczne

Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia z tytułem Muzyk.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Garwolinie posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 811/7/2011 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Funkcje dyrektora Szkoły pełni dr Jarosław Gałuszka

Doktor sztuk muzycznych. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu prof. Jerzego Jurka oraz Hochschule für Musik Detmold w Niemczech w klasie akordeonu Grzegorza Stopy.

W latach 2007-2010 studiował w Konservatorium Privatuniversität w Wiedniu również w klasie Grzegorza Stopy. W trakcie trwania nauki brał udział w wielu koncertach, festiwalach muzycznych odbywających się na terenie Polski jak również poza jej granicami (m.in. na Festiwalach: „Muzyki Wiedeńskiej”, „Gwiazdy Promują” oraz „Silesia Sonans” Jeleniej Górze, „Musica Moderna” w Łodzi, Barendorfer Klassik Festival w Iserlohn, Akkordeon Festival w Wiedniu). Jest także laureatem czołowych nagród na ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach akordeonowych w kategoriach solistów i kameralistów. W 2006r. wspólnie z saksofonistką Alicją Wołyńczyk otrzymał I nagrodę na 43 Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy) w kategorii kameralnej.

Brał udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich artystow jak choćby: prof. Włodzimierz Lech Puchnowski, prof. Joachim Pichura, prof. Jerzy Kaszuba, prof. Yuri Shishkin (Rosja), prof. Aleksander Dmitriew (Rosja), prof. Wladimir Murza (Ukraina), prof. Mie Miki-Schenck (Japonia), prof. Teodoro Anzellotti ( Włochy), Joseph Macerollo ( Kanada).

W 2001r. był solistą orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, a w 2006r. wystąpił z Orkiestrą Polskiego Radia pod dyr. Jerzego Maksymiuka w Warszawie. Latem 2008r. roku brał udział oraz nagrał muzykę do spektaklu „Czajka” Antoniego Czechowa w reżyserii Piotra Szalszy, wystawianego na jednym z największych festiwali teatralnych w zachodniej Europie w Austrii (Festspiel Reichenau).W 2011r. wystąpił jako solista z Orkiestrą Hochschule für Musik Detmold pod dyrekcją maestro Ralfa Gothoniego.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
w ujęciu tygodniowym

Klasa I
 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • zasady muzyki 1 godz. lekcyjna
 • literatura muzyczna 1 godz. lekcyjna
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne
Klasa II
 • instrument główny 2 godz. lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • zasady muzyki 1 godz. lekcyjna
 • literatura muzyczna 1 godz. lekcyjna
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne
Klasa III
 • instrument główny 2 godz.lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • chór lub orkiestra 2 godz. lekcyjne
Klasa IV
 • instrument główny 2 godz.lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • zespół kameralny 1 godz. lekcyjne
Klasa V
 • instrument główny 2 godz.lekcyjne
 • fortepian obowiązkowy 30 min.
 • kształcenie słuchu 2 godz. lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • zespół kameralny 1 godz. Lekcyjne
 • harmonia 2 godz. lekcyjne
 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne
Klasa VI
 • instrument główny 3 godz. Lekcyjne
 • zespół kameralny 1 godz. Lekcyjne
 • kształcenie słuchu 2 godz. Lekcyjne
 • historia muzyki 2 godz. lekcyjne
 • formy muzyczne 2 godz. lekcyjne